Kişisel verilerin işlenmesine onay

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin taleplere uygun olarak ben (bundan böyle Kullanıcı olarak anılacaktır), SIRIUS SOLUTIONS LTD’e (bundan böyle Operatör olarak anılacaktır) aşağıdaki bilgileri içeren kişisel verilerimin işlenmesine muvafakatnamenin bulunduğunu beyan ederim.

  1. İsim, soyisim, baba adı;
  2. İkamet ettiğim ve kayıtlı olduğum adres;
  3. E-posta adresi;
  4. İnternette ve açık kaynaklarda bulunan bilgiler;
  5. Kullanıcının Şirkete sunduğu belgelerde kayıtlı diğer bilgiler (bundan böyle Kişisel bilgiler olarak anılacaktır).

Sağladığım bilgiler aşağıda kayıtlı amaçlarla da kullanılabilecektir:

  1. Şirketin ve ortaklarının ürün ve hizmet teklifleri için;
  2. Şirketin indirim ve kredi teklifleri için, Şirketin ürün ve hizmetlerinin kullanımının geliştirilmesi için;
  3. Şirketin yeni ürün ve hizmet sunumu için, istatistik bilgilerinin ve diğer verilerin toplanması, işlenmesi ve sunulması için ve diğer araştırmalar için.

Şirket, kişisel verilerin işlenmesini otomasyon araçları kullanarak ve bu araçları kullanmadan gerçekleştirecektir.

Kullanıcının Kişisel Verilerinin işlenmesine ilişkin bu muvafakatname, verildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldan az olmamak kaydıyla, yukarıda belirtilen amaçlara ulaşılması için gerekli olan süre boyunca geçerli olup sonradan da mevzuatın taleplerine uygun süre içerisinde geçerli olacaktır.

Muvafakatname, otomasyon araçları kullanılarak ve bu araçlar kullanılmadan gerçekleştirilecek olan her türlü işlemler için verilecektir. İşbu işlemler, kişisel verilerin toplanmasını, kaydedilmesini, sistemleştirilmesini, saklanmasını, çıkarılmasını, aktarılmasını, engellenmesini, kişisizleştirilmesini ve silinmesini içermektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi, (Kullanıcı ile akdedilen sözleşme kapsamında) hizmetlerin verilmesi, Kullanıcının sözleşmeler kapsamında taraf olarak tanımlanması, bildirim gönderme (istekler ve diğer bilgiler) gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi dahil olmak üzere, Kullanıcıyla iletişim kurmak için Kullanıcıya kişiselleştirilmiş Hizmetlerin sağlanması, Kullanıcının ilettiği isteklerin hızla işleme alınması, Hizmetlerin kalitesinin ve kullanırlığının pekiştirilmesi, yeni Hizmetlerin geliştirilmesi, kişisizleştirilmiş veriler temelinde istatistik veya diğer araştırmaların yapılması amaçlarıyla veya Operatörün Tüzüğünde önceden belirlenmiş diğer amaçlarla gerçekleştirilmektedir.

Şirketin, üstenebileceği sorumluluk altında kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin yetkisini üçüncü kişilere devretmesine muvafakatımın bulunduğunu beyan ederim. Ancak, sözkonusu üçüncü kişiler, Kanunun 6. Maddesi uyarınca kişisel verilerimi gizli tutmak ve korumakla yükümlüdür. Kişisel verilerimin üçüncü taraflarla paylaşılması veya üçüncü taraftan alınması ancak işbu muvafakatın imzalandığı andan itibaren kişisel verilerin operatörleri tarafından gerçekleştirilebilecektir. Kişisel verilerimin işlenmesi hakkında muvafakatımı her hangi bir zaman limitine bağlı olmadan veriyorum. Bu belge ile, Operatörün mailto:support@habit-skills.com eposta adresine gönderilecek mail yoluyla veya iadeli taahhütlü mektupla işbu muvafataknameyi geçi çekebileceğime ilişkin tarafıma bilgilendirmenin yapıldığını beyan ederim.