Site Kullanım Şartları (Üyelik Sözleşmesi, Sözleşme)

Son güncelleme tarihi: 17.02.2021

Üyelik Sözleşmesi: Bu sözleşme, Kullanıcılara yönelik olup, konusu ve koşulları habit-skills.com web sitesinin ilgili bölümünde belirtilen Şirketin resmi halka arz teklifidir. Kullanıcı, işbu sözleşmenin (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) aşağıda kayıtlı şartlarına tabi olduğunu kabul eder.

Tanımlar:

Ürün, Hizmet – eğlence ve bilgi materyallerinin (EBM) satışına ilişkin Şirketin Kullanıcıya sunduğu teklif.

EBM - eğlence ve bilgi materyalleri;

Sipariş – Kullanıcının Satıcıya verdiği ve ödemesini yaptığı sipariş.

Kullanıcı – girişimcilik faaliyetlerinde kullanmamak şartıyla şahşi kullanımı için habit-skills .com web sitesinde sunulan Ürünü sipariş eden ve satın alan Rusya vatandaşı veya başka bir devletin vatandaşı.

Şirket (veya habit-skills.com sitesi), habit-skills.com sitesini işleten Rusya Federasyonu Mevzuatı uyarınca kurulmuş bir tüzel kişidir.

Site - habit-skills.com adresinde bulunan ve bir halka arzın tüm özelliklerini taşıyan Şirketin web sitesi.

Tarifeler – Kullanıcıya EBM sağlanması karşılığında Şirkete yapılacak ödeme türleri ve tutarları;

Kullanıcı hesabı – tarifelere göre eğlence ve bilgi materyallerinin indirilmesi için erişim sağlayan Kullanıcının isim ve e-posta adresi gibi verilerini içeren Şirketin dahili bir web sitesi;

Abonelik - yalnızca Sipariş verilirken veya Ürünün ilk ödemesi yapılırken Müşterinin onayını gerektiren tekrarlayan ödemeler;

Bu Site Kullanım Koşulları metninde yer alan diğer tanımlar, bu tanımlara ilişkin İnternetteki genel yorumlanma kuralları çerçevesinde Taraflarca yorumlanacaktır.

 1. GENEL HÜKÜMLER
  1. Kullanıcı, Ürünü Site üzerinden sipariş ederken, aşağıda belirtilen bu Sözleşmenin şartlarını koşulsuz olarak kabul eder.
  2. Bu Sözleşme ve Sitede Ürüne ilişkin sunulan bilgiler, halka açık bir tekliftir.
  3. Şirket, önceden haber vermeden bu Sözleşmeye değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sözleşme koşullarındaki değişiklikler, Sitede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer ve yayınlandıktan sonra yapılan tüm Siparişler için geçerlidir.
  4. Kullanıcı, kişisel verilerini (bu Sözleşmenin 6. Maddesinde belirtildiği gibi) ve Siparişle ilgili bilgileri Şirketle paylaşmasını kabul eder ve Site üzerinden Sipariş verirken ilgili haneleri doldurmakla Sözleşmenin şartlarına uymayı kabul eder.
 2. HİZMETLERİN BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ
  1. Şirket Ürününün bedeli, Site'de yayınlanan Tarifelere göre Şirket tarafından belirlenir.
  2. Ürün'ü satınalabilmesi için, Kullanıcının alışveriş yaparken Ödeme sayfasında kredi kartı (VISA, MASTERCARD, MIR) ile ödeme yapması gerekmektedir. Kartta artı bakiye olmalıdır. Kullanıcı, ödeme yaparak halka arz abonelik teklifini kabul eder ve kişisel verilerin işlenmesine ve reklam materyallerini almasına muvafakat eder. Kullanıcı ayrıca, Ürünün kullanılmasından kaynaklanan ödemelerin Sitede yayınlanan Tarife planlarında öngörülen sıklıkla otomatik olarak tahsil edileceğini tebellüğ eder ve tekrarlanan ödemelerin uygulanması için Operatöre yetki verir. Güncel ve arşivlenmiş tarifeler internet sitesindeki "Tarifeler" bölümünde yayınlanmaktadır. Ödemelerin güvenliği, VISA International ve MasterCard International (3D Secure, USAF) uluslararası ödeme sistemleri tarafından geliştirilen modern protokoller ve teknolojiler esasına göre faaliyet gösteren aracı bankanın yardımıyla sağlanmaktadır. Aktarılan bilgilerin güvenliği, modern İnternet güvenlik protokolleri (SSL/TLS) aracılığıyla sağlanmaktadır.
  3. Kartta para miktarının ödeme için eksik olması halinde Kullanıcı, Ürünün kullanım bedelinin kısmen tahsil edilmesini kabul eder.
  4. Şirket, Tarifeleri kısmen veya tamamen tek taraflı olarak değiştirme (arttırma, azaltma), yeni tarife belirleme, mevcut Tarifeleri iptal etme hakkına sahiptir. Kullanıcının yeni Tarifelerin uygulanmasını uygun görmediği takdirde bu Sözleşmeyi yerine getirmekten vazgeçebilir.
  5. Kullanıcı, ilgili Tarife için öngörülen ve internet sitesinde Tarifeler bölümünde veya her sayfasının alt kısmında yayınlanan şekilde ödemeleri yapacaktır. Promosyonların (özel teklif) şartlarına göre farklı bir ödeme prosedürü uygulanabilir.
  6. Kullanıcı'nın banka kartında yeterli paranın bulunmaması halinde Şirket, Kullanıcı’nın banka kartından otomatik olarak tamamen veya kısmen para çekerek, sonradan yapılacak olan ödeme planı uyarınca Kullanıcı'ya Ürünü sağlar.
  7. Şirketin Ürününün ödemesi, Site üzerinden banka kartı ile (veya kanuna aykırı olmayan İnternet teknolojilerinin kullanımı aracılığıyla, Şirket ile önceden sağlanan mutabakat yoluyla başka bir şekilde) yapılır.
  8. Kullanıcı’nın ödediği para, yalnızca Şirkete verilen Sipariş bedelinin tahsil edildiği banka kartına iade edilir. Kullanıcının herhangi bir sebepten dolayı Sipariş bedelinin başka bir banka kartına iade edilmesini talep ettiği takdirde bu hususu mailto:support@habit-skills.com e-postasına bildirecek ve Şirket tarafından belirlenecek olan prosedüre göre hareket edecektir.
  9. Kullanıcı, para iadesine ilişkin yükümlülüğü üstlendikten hemen sonra Şirketin parayı iade edeceğini, ancak paranın iade edilmesine ilişkin sürenin Kullanıcı’ya paranın iade işlemine taraf olan katılımcılara bağlı olduğunu kabul eder.
  10. Kullanıcıya para iadesine ilişkin karar, Kullanıcının Şirkete sunduğu şikayet temelinde verilir. Kullanıcının, Siparişinin bedelini Şirkete başarılı bir şekilde ödedikten sonra paranın banka kartının hesabına iadesine dair talebinin değerlendirilme süresi 30 iş günüdür. Sistemde ve/veya banka ile Şirket arasındaki etkileşimde ortaya çıkan bir arıza sonucunda Kullanıcının Halka Arz Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yaptığı ödemenin Şirket'e ulaşmaması halinde, para, Kullanıcının ödeme talimatını verdiği kaynağa iade edilir. Kullanıcı’nın para iadesine ilişkin talebin Şirket'e ulaştığı tarihten itibaren 30 (Otuz) iş günü içinde para iadesi gerçekleştirilir.
  11. Kullanıcı, kayıt sırasında belirttiği e-posta adresini belirterek mailto:support@habit-skills.com e-posta adresine serbest bir şekilde göndereceği yazılı bildirim ile Şirketin sunduğu hizmetlerden vazgeçme ve aboneliğini iptal etme hakkına sahiptir. Şirket, 10 (on) iş günü içerisinde sözleşmeyi fesheder ve talep edilmesi halinde Kullanıcıya ait verileri veri tabanından siler. Tarafların mutabakatı ile sözleşmenin feshi sırasında, tarafların sözleşmeyi feshetmeyi kabul ettikleri andan itibaren tarafların tüm yükümlülükleri sona erer (tüm hizmetler eksiksiz olarak yerine getirilmiş sayılır, sözleşmenin fesh edileceği an itibariyle hizmet ödemeleri yapılmaz).
  12. Tarifelere göre Abonelik ödemesi için Müşteri Kartından çekilen tutar, bilgilendirici eğlence materyallerine erişim sağlandıktan sonra iade edilmez.
  13. Satın alınan Hizmetlerin Müşterinin sübjektif beklentilerine uygun olmaması, Müşterinin ödediği paranın iadesi için bir sebep olarak kabul edilmez.
 3. SÜRELER
  1. Bu Sözleşme, Siteyi kullandığınız ve/veya Kullanıcısı olduğunuz sürece geçerlidir. Kullanıcı, dilediği zaman, herhangi bir nedenle, Site Destek Hizmeti ile iletişime geçerek veya Site üzerindeki “İptal” butonunu tıklayarak üyeliğini sonlandırabilir ve/veya mevcut abonelik türlerinden herhangi birini iptal edebilir.
  2. Şirket, Kullanıcının aboneliğini iptal etme hakkını saklı tutar. Şirket, Kullanıcının Sözleşme şartlarını ihlal ettiğine dair bilgi aldığı takdirde, aboneliği iptal etmeden önce Kullanıcıya haber vermekle yükümlü değildir. Şirket, Kullanıcı hesabının silinmesi nedenini açıklamak zorunda olmayıp, bazı durumlarda bu bilgilerin açıklanması yasaklanabilir. Kullanıcı'nın aboneliğinin sona ermesinden sonra, bu Sözleşme'nin feshinden sonra geçerli kalabilecek tüm koşullar, fesihten sonra da geçerli olmaya devam edecektir.
  3. Kullanıcı’nın Site üzerindeki aboneliğini iptal etmesi halinde, Şirket bunun nedeninin bildirilmesini isteyebilir. Kullanıcı aboneliği iptal ederse, Şirketin bu talebin işleme konması için makul bir süreye ihtiyacı olabilir. Kullanıcı aboneliği iptal ederse, iptalin ardından Premium Erişim'in tüm avantajlarına erişimi de imkansız olur. Aynı zamanda, Kullanıcı hiçbir koşulda seçilen Tarifeye göre ödenen abonelik ücretinin herhangi bir kısmının iadesini talep etme hakkına sahip değildir. Belirtilen tutar, Siteyi kullanma imkanının sağlanması ve bu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin verilmesine ilişkin olarak Şirket'in masraflarının karşılanması olarak kabul edilecektir.
 4. SİTENİN KULLANIM AMACI
  1. Site, Kullanıcıların gelir getirmeyen kişisel kullanımı için öngörülmüştür. Sitenin herhangi bir ticari amaçla kullanılması yasaktır. Kurumlar ve şirketler, Sitenin Kullanıcısı olamaz ve Hizmetlerini kendi amaçları için kullanamazlar. Sitenin yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı, kovuşturmaya, idari, cezai veya adli bir dava açılması dahil olmak üzere yasal işlemlere tabi tutulabilir.
 5. GARANTİ ŞARTLARI
  1. Şirket, Sitede sipariş edilen Ürünün satışına ilişkin yükümlülüklerinin uygun bir şekilde yerine getirilmemesinden kaynaklanan Kullanıcıya verilen zarardan sorumlu değildir.
  2. Site, Sitede sunulan Ürünlerin güvenliği, kullanım sonuçları ve diğer özellikleri için garanti vermez. Sitede sunulan eğlence ve bilgi materiyalleri sağlık için potansiyel olarak tehlikeli olabilir. Kullanıcı, Ürünü kullanmaya başlamadan önce bir doktora danışacaktır. Ürünün kullanılmasına ilişkin sorumluluk Kullanıcıya aittir.
  3. Kullanıcı’nın hatalı kullanım sonucunda istediği sonuçlara ulaşamamasından Şirket sorumlu değildir.
  4. Şirket, nesnel nedenlerlerden dolayı veya Kullanıcı’nın Şirket tarafından belirlenen kuralları ihlal etmesi durumunda Ürünü sağlamayı reddedebilir.
  5. Şirket veya temsilcileri, Site yönetiminin olabilecek zararlara ilişkin uyarıda bulunmaması halinde bile, Kullanıcı veya üçüncü kişiler tarafından Sitenin, içeriğinin veya erişiminin sağladığı bilgilerin kullanılmasından kaynaklanabilecek kar mahrumiyeti veya veri kaybı dahil olmak üzere bilinçli veya kasıtsız zararlardan, şeref veya ticari itibarın zedelenmesinden sorumlu tutulmayacaktır.
 6. KİŞİSEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ VE KORUNMASI
  1. Kullanıcı, Siteye kaydolurken Şirketle e-posta adresi, isim, beslenme alışkanlıkları, fiziksel veriler, davranış alışkanlıkları gibi verileri paylaşır. Şirket, Kullanıcıya karşı yükümlülüklerini yerine getirmek için bu bilgileri kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcı, sağladığı verilerin doğruluğundan sorumludur.
  2. Şirket verileri aşağıdaki amaçlarla kullanır:
   • Kullanıcının Web Sitesine kaydolması ve Kişisel Hesabının açılması için;
   • Kullanıcıya karşı yükümlülüklerini yerine getirmek için;
   • Sitenin çalışmalarını değerlendirmek ve analiz etmek için.
  3. Kullanıcı, web sitesine kaydolurken kişisel verilerini paylaşarak, Şirket tarafından belirlenen amaçlara ulaşılması için, kişisel verilerin otomatik analizi, üçüncü taraflarla paylaşılması ve verilerin sınır ötesi transferi dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle yapılacak hizmetlerin Şirket tarafından tanıtımı amacıyla, geçerlilik süresi sınırlamadan kişisel verilerinin işlenmesi ve kullanılmasına hakkında muvafakatname verir. İşbu muvafakatname, bu Sözleşmenin 7.5. Maddesinde öngörülen şekilde Şirket’e haber verilmek kaydıyla geri çekilebilir.
  4. Şirket, Kullanıcı'dan aldığı bilgileri paylaşmamakla yükümlüdür. Şirketin Kullanıcıya karşı yükümlülüklerini yerine getirmek için Şirket ile imzalanan sözleşme uyarınca hareket eden acentelere ve üçüncü şahıslarla bilgilerin paylaşılması, bu kuralın ihlali olarak sayılmayacaktır. Kişisel bilgilerin mevzuatın öngördüğü durumlarda paylaşılması da yükümlülüklerin ihlali olarak sayılmayacaktır. Şirketin "çerez" teknolojisini kullanma hakkı vardır. "Çerezler" gizli bilgi içermez ve üçüncü şahıslara aktarılmaz. Şirket, web sitesi ziyaretçisinin ip adresi hakkında bilgi alır. Bu bilgiler, Kullanıcının dolandırıcılık faaliyetleri dışında, Kullanıcının kimlik tespiti için kullanılmaz.
  5. Kullanınıcın kişisel verilerinin işlenmesini istememesi halinde, mailto:support@habit-skills.com adresine e-posta göndererek Şirketin Destek Servisi ile iletişime geçecektir. Bu durumda, Kullanıcıdan alınan tüm bilgiler Şirketin kullanıcı veri tabanından silinecek ve Kullanıcının Siteye erişimi ve sipariş vermesi mümkün olmayacaktır.
  6. Şirket, akdedilmiş sözleşmeye uygun bir şekilde Kullanıcıya karşı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için hareket edildiği durumlar ve verilerin paylaşılmasının kanunen zorunlu olduğu durumlar dışında Kullanıcının kişisel verilerini üçüncü taraflarla paylaşmamakla yükümlüdür.
  7. Şirket, Kullanıcının Sitede halka açık olarak sağladığı bilgilerden sorumlu değildir.
  8. Kullanıcı, Şirkete verdiği kişisel verilerin doğruluğundan sorumludur.
 7. KULLANICI HİZMETLERİ
  1. Şirket, Kullanıcı Hizmetleri temsilcileri ("Destek") aracılığıyla yardım eder ve yönlendirme yapar. Kullanıcı Hizmetleri temsilcilerimizle iletişim kurarak, saldırgan, müstehcen, tehdit edici, cinsel veya ırksal nitelikli veya diğer uygunsuz davranışlarda bulunmayacaksınız. Kullanıcı Hizmetleri temsilcilerimizden herhangi birine veya diğer çalışanlarımıza karşı davranışınızın tehdit edici veya saldırgan olduğuna ilişkin kanaate vardığımız takdirde, ücretini iade etmeden aboneliğinizi iptal etme hakkını saklı tutarız.
 8. HESABIN SİLİNMESİ VE TEKRARLAYAN ÖDEMELERİN DURDURULMASI
  1. Kullanıcı hesabınızı silmek için teknik destek servisimizin e-posta adresine, kullanıcı hesabınızın silinmesine ilişkin talebinizin sebebini içeren başvuru yapacaksınız. 48 saat içinde Kullanıcı, hesabının kaydının yapıldığı e-posta adresini mutlak suretle belirterek aboneliği iptal etmek / durdurmak için teknik desteğin mailto:support@habit-skills.com adresine talebini iletilecektir.
  2. Tekraralayan ödemeleri durdurmak için, Kişisel Hesabınızın ana sayfasına giriş yapıp "Kurslarım" bölümünün alt kısmında bulunan "İptal" düğmesine tıklamanızla otomatik olarak yapılan ödemelerin tahsilatı durdurulacaktır. Aboneliği iptal etmeden, kullanıcı hesabınızı silmeniz halinde ödemelerin tarifeye göre tahsil edilmesi devam eder.
  3. Şirket, kendi takdirine bağlı olarak, bu Koşulları ihlal eden belirli Kullanıcıların hesaplarını ve IP adreslerini engelleme hakkına da sahiptir.
 9. SİTEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
  1. Şirket, Siteyi (veya herhangi bir bölümünü) istediği zaman ek bir bildirimde bulunmaksızın geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya devre dışı bırakma hakkını saklı tutar. Şirketin, Hizmete yapılan herhangi bir değişiklikten, Hizmetin geçici olarak durdurulması veya kesintiye uğramasından dolayı size veya herhangi bir üçüncü kişiye karşı sorumlu olmadığını kabul edeceksiniz.
  2. Şirket, teknik kaynaklarında planlanmış bakım ve onarım çalışmalarını ve ayrıca acil durumlarda planlanmamış çalışmaları gerçekleştirmek için Sitenin çalışmasını 48 (kırk sekiz) saate kadar veya teknik sorunlar giderilene kadar durdurma hakkına sahiptir.
  3. Şirket, sahibi bulunmadığı bilgi kanallarının kullanılamaması veya Sitenin çalışmasını doğrudan etkileyen arızalar ve üçüncü kişilerin faaliyetleri ve/veya faaliyetsizlikleri nedeniyle Sitenin çalışmasını durdurma hakkına sahiptir. Şirket, Kullanıcının hesap ve kayıt bilgilerinin kaybolması, çaldırılması veya paylaşılması nedeniyle veya gecikmeler, iş kesintileri veya yukarıda kayıtlı diğer sebeplerden dolayı Sitenin Hizmet ve kaynaklarının kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda Kullanıcının veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan veya kar mahrumiyetinden dolayı sorumlu tutulmayacaktır ve sözkonusu zararları karşılamayacaktır.
  4. Şirket, Sitenin içeriğini ve işleyişini istediği zaman güncelleme hakkına sahiptir. Bununla beraber, Şirket, Site'nin işleyişinde kesintileri önlemek için bu tür bir güncelleme çalışmalarını mesai saatleri dışında, hafta sonları ve / veya tatil günlerinde yapmaya yönelik gerekli önlemleri alacaktır.
 10. SİTENİN MESAJLARI
  1. Sitenin Kullanıcısı olduğunuzda, bizden e-posta mesajlarını almaya muvafakat ediyorsunuz. Bu e-postalar, Sitenin ve Hizmetlerin işleyişiyle ilgili işlemlere veya bildirimlere ilişkin bilgileri, idari bildirimleri, hizmet değişikliklerine ilişkin duyuruları, ticari teklifleri, promosyon materiyalleri, özel tekliflerimizi veya diğer Kullanıcıların hesabınıza ilişkin eylemleri hakkında bilgileri içerebilir.
 11. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
  1. Şirket, Sitenin herhangi bir kullanıcısının hem çevrimiçi hem de çevrimdışı davranışlarından sorumlu değildir.
  2. Şirket, Kullanıcıların yaptığı hata, eksiklik, kesinti, silme, hasar veya gecikmeden, iletişim hatlarının arızalarından, hırsızlık veya imhadan veya Kullanıcının iletişim hatlarının değiştirilmesinden veya gerçekleştiği yasadışı erişimden sorumlu değildir.
  3. Şirket, telefon hatları, çevrimiçi bilgisayar sistemleri, sunucular veya sağlayıcılar, bilgisayar, yazılım, kullanıcı hesabındaki posta veya oynatıcıların teknik sorunlarından, İnternet'te veya herhangi bir Sitede ortaya çıkan teknik sorunlardan veya tıkanıklıktan, kullanıcıların veya üçüncü kişilerin bilgisayar kullanımından veya Hizmete ilişkin materiyallerin indirilmesinden kaynaklanan travma veya yaralardan sorumlu değildir.
  4. Şirket veya bağlı kuruluşları, reklam acenteleri ve ortakları hiçbir koşulda, Sitenin, Hizmetin veya Sitedeki içeriğin kullanımı veya Site kullanıcıları arasında çevrimiçi veya çevrimdışı etkileşim sonucunda meydana gelen yaralanma veya ölüm dahil olmak üzere herhangi bir zarar veya hasardan sorumlu tutulmayacaktır.
  5. Site ve Hizmet "OLDUĞU GİBİ" esasına göre sağlanmakta olup Şirket, belirli amaçlara uygunluğun sağlanacağını veya kimsenin haklarının ihlal edilmeyeceğini garanti etmeyi reddeder. Şirket, Site ve/veya Hizmetin kullanımından doğan somut sonuçları garanti edemez.
  6. Bu Sözleşmenin önceki paragrafına ve diğer hükümlerine ek olarak, Sitede yayınlanan herhangi bir tavsiye yalnızca bilgilendirme ve eğlence amaçlı olup herhangi bir finansal, tıbbi, hukuki veya diğer tavsiyenin yerine geçemez.
  7. Şirket, Sitede veya Sitenin aracılığıyla yayınlanan veya sunulan bilgilerden kaynaklanan kişisel algı, hareket veya etkiye ilişkin herhangi bir beyanda bulunmayı, sorumluluk üstlenmeyi veya garanti vermeyi açıkça reddeder. Spesifik sorularınız varsa veya profesyonel veya tıbbi danışmaya ihtiyaç duyduğunuz bir durumla karşılaştıysanız ilgili uzmanlara başvurmanız uygun olacaktır.
  8. Bu hükümlerin sınırlı olduğu yetki alanı dışında, Şirket, olabilecek zararlardan haberdar olduğu takdirde bile, Siteyi veya Hizmeti kullanmanızdan kaynaklanan kar mahrumiyeti dahil olmak üzere dolaylı, sonraki, kazai, kasıtlı veya diğer zararlardan size veya herhangi bir üçüncü kişiye karşı sorumlu tutulamaz. Bu sözleşmede yer alan aksi yöndeki hükümlere bakılmaksızın, Şirket'in herhangi bir zarara ilişkin size karşı olan yükümlülüklerinin bedeli, aboneliğinizin süresi boyunca ödediğiniz Hizmet bedelinden daha fazla olamayacaktır.
  9. Şirket, Siteyi ve Hizmeti "olduğu gibi" ve "mümkün olduğu kadar" şartları altında sağlar ve Hizmet veya Site ile ilgili olarak (içerdiği tüm içerik dahil) tatmin edici kalite, satılabilirlik, amaca uygunluk garantisi veya telif hakkı ihlalinin yapılmadığına dair garanti dahil olmak üzere herhangi bir garanti vermez. Şirket, Sitenin veya Hizmetin kesintisiz, hatasız ve güvenilir olacağını veya Sitedeki veya Hizmetteki herhangi bir arıza veya hatanın düzeltileceğini beyan veya garanti etmez. Hizmetin veya sitenin kullanılması sonucunda indirilen veya başka bir şekilde elde edilen her türlü materyallere erişim, takdirinize ve riskinize bırakılarak bu belge ile, sözkonusu materyallerin indirilmesi sonucunda bilgisayar sisteminizin, İnternete erişimin, indirme ve görüntüleme cihazlarının uğrayabileceği zararlara veya veri kaybına ilişkin tüm sorumluğulu üstleneceğinizi ve dava açmayacağınızı taahhüt ediyorsunuz. Bu sorumluluk sınırlamalarını kabul etmediğiniz takdirde, Hizmet veya Site aracılığıyla herhangi bir materyal indirme veya alma hakkınız bulunmamaktadır.

   Lütfen işbu Sözleşmeye ilişkin tüm sorularla bize başvurmaktan çekinmeyiniz.
 12. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
  1. SIRIUS SOLUTIONS LTD

   71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ UNITED KINGDOM

   E-posta adresi:mailto:support@habit-skills.com